Sözlükte "bilfiil" ne demek?

1. İş olarak, eylemli, edimli olarak, gerçekten.

Cümle içinde kullanımı

Türk milleti bu mütecavizlerin hadlerini ihtar ederek, hakimiyet ve saltanatını, isyan ederek kendi eline, bilfiil almış bulunuyor.
- Atatürk

Bilfiil kelimesinin ingilizcesi

adv. de facto
Köken: Arapça